Politi

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Gjelder operative tjenestemenn og kvinner i politi og lensmannsetaten

Mulig eksponering

Fysisk

 • Fysisk vold/ traume i forbindelse med pågripelser
 • Eksos - Støv (svevestøv)
 • Støy, vibrasjoner
 • Temperatur (høyt, lavt, ekstrem kulde)
 • Store fysiske anstrengelser
 • Tunge løft
 • Bilkjøring også under ekstreme forhold (utrykningskjøring)
 • Ensidig gjentagende arbeid
 • Mikrobølger (mobiltelefoni, politinett TETRA)

Kjemisk

 • TW 1000 CS SPRAY
 • Pepperspray

Psykososialt

Annet

 • Smitterisiko i forbindelse med blodsøl og stikkskader
 • Skader i forbindelse med trening av arrestasjonsteknikk
 • Bil-/MC-ulykke

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

 • Oppfølging etter smitteeksponering (stikkskader etc.)
 • Oppfølging av støyeksponerte (MC, operasjonssentralen etc.)
 • Støyskade
 • Post traumatisk stresslidelse

Helseovervåking

Arbeidstakeren

 • Vaksinasjonsstatus i forhold til tetanus, difteri, poliomyelitis, hepatitt A og B for operative mannskaper
 • Vaksinasjonsstatus i forhold til utenlands tjenestereiser
 • Føring og oppfølging personer som har fått skader/ulykker i tjenesten
 • Selektiv helseovervåking med fokus på posttraumatiske stressreaksjoner (debriefing, defusing, kollegastøtteordninger)
 • Støyeksponerte
 • Spesialseksjoner (for eksempel beredskapstroppen, helikoptertjenesten)
 • Selektiv helsekontroll med tanke på psykososiale problemstillinger
 • Selektiv helsekontroll med tanke på utbrenthet
 • Asbesteksponerte
 • Skift- og nattarbeid

Helseattester

Bedømmelse av tjenestedyktigheten (legens fagvurdering) skjer i samsvar med tjenestested og tillitsapparatet (medisinske opptaks- og vedlikeholdskrav).

Følgende undersøkelser/helseattester eksisterer innen politiet:

 • Førerkort (bil, lett/tung lastebil, minibuss, buss, kjøreseddel, utrykningskjøring)
 • Opptaksundersøkelser (f.eks. beredskapstroppen, Den kongelige eskorten)
 • Flylegeundersøkelser (Medical class 1)
 • Sjøfartsattest
 • Off shore attest
 • Dykkerlegeundersøkelser
 • Audiometri (hørselstest)
 • Synstest (fjern-, mellom- og nærvisus, fargesyn)
 • Spirometri (inspirasjon og ekspirasjon)
 • EKG (12-kanal)
 • Diverse laboratorieanalyser

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

 • Dr.med. Torsten Roland Kother, bedriftsoverlege Oslo politidistrikt

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.