Bilmekaniker

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Biloppretter, billakkerer, bilmekaniker

Mulig eksponering

Fysisk

Kjemisk

Annet

 • Ulykker

Mulige arbeidsrelaterte sykdommer

Helseovervåking

Arbeidstakeren

Arbeidsplassen

 • Stoffkartotek med datablad over alle kjemiske midler brukt i bedriften skal finnes og brukes
 • Lakkprodukter, sparkel, rengjøringsmidler, bruk av glassfiber bør få spesiell oppmerksomhet
 • Måling av eksponering av løsemidler bør vurderes
 • Måling av støv og partikkelholdighet i inneklima bør vurderes
 • Støymåling bør utføres
 • Bruk og valg av verneutstyr bør kontrolleres og sammenholdes med resultat av kartlegging

Kilder

 • Arbeidstilsynet: Arbeidsmiljø i bilverksteder og bensinstasjoner
 • Kjemikalier i bilverksteder (brosjyre)

Kompetansemiljø

 • Bilbransjerettet veileder om BHT

Relevante lover og forskrifter

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.