Asbest fiberkonsentrasjoner

Eksempler på fiberkonsentrasjon ved en del arbeidsoppgaver

ArbeidsoppgaveTidsperiodeAsbestfibre/cm3Se tabell
Bruk av asbesthansker17.3
Fremstilling av asbestsement1950-592007.7
Saging i asbestsement (f.eks. eternittplater)1975-79167.9
Sliping i asbestsement (f.eks. i eternittplater)1975-798,57.9
Boring i asbestsement (f.eks. i eternittplater)1975-793,57.9
Reparasjon av asbestholdige bremsebånd, personbiler27.14
Reparasjon av asbestholdige bremsebånd, lastebiler3-57.14
Asbestisolering, fylling407.17
Asbestisolering, sprøyting4007.17
Isolering med asbestplater1970-74157.18
Asbest i maskinrom2-107.22
Lossing av asbest i jutesekkertil 1976407.25

Kilder

Fra tabeller i ”Faserjahre, Hauptverband der gewerberlichen Berufsgenossenshaften, 1/2007” http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/bk_rep0113.pdf

Dataene i tabellen er etablert på basis av ”worst-case”-antagelser (90%-verdien). De må sees som en grov pekepinn på eksponeringsnivåer og kan ikke overføres direkte på individnivå.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.