Asbest, kjemisk informasjon mm, vedlegg 1

Kjemisk inndeling

 • Asbest deles inn i to hovedgrupper; serpentin- og amfibolasbest
  • Krysotil (hvitasbest) tilhører serpentingruppen som en hydrert magnesiumsilikat
   • Den består av Si-O-tetraedere sammenknyttet i flere lag og er bøyelige fibre rullet sammen med et sentralt hulrom som i en krumkake
   • Fibrenes tetthet kan variere men regnes som den mykeste av alle asbesttyper og er velegnet for spinning og veving i tekstiler
   • Krysotilasbest angripes lett av syrer, og magnesium lekker da ut av krystallstrukturen
  • Amfibolene inndeles i flere undergrupper: krokidolitt (blåasbest), amositt (gråbrun), antofylitt (grøngrå/hvit), tremolitt (gulgrå/hvit) og actinolitt (grønnaktig/hvit)
   • Amfibolasbest har mer typisk rette, nålformede fibre hvor tetraedene danner kryssbundet dobbeltkjeder parallelle med fiberaksen
   • Amfibolasbest er syrebestandig, og de vanligst forekommende er krokidolitt og amositt. Tremolitt og aktinolitt har mindre kommersiell betydning, men tremolitt kan forekomme som "forurensning" i annen asbest
   • Morfologisk er det vanskelig å skille mellom amfibolene og transmisjonselektronmikroskopi (TEM) med røntgen-mikroanlalyse (XRMA) og elektrondiffraksjon (ED) må tas i bruk

Cas-nummer

MineralAsbestCAS-nr
Amfibolgruppen
AktinolittAktinolitt13768-00-8
AntofylittAntofyllitt17068-78-9
Cummingtonitt-GrunerittAmositt12172-73-5
RiebeckittKrokidolitt12001-28-4
Tremolitt Tremolitt14567-73-8
Serpentingruppen
SerpentinKrysotil12001-29-5

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.