Arbeid med armene ut fra kroppen

Kjerneopplysninger

 • Alt skjermarbeid hvor operatøren ikke oppnår albuestøtte ved bruk av tastatur eller mus
 • Alt arbeid over skulderhøyde (elektrikere, malere og andre bygningsarbeidere)

Helseeffekter

Aktuelle diagnoser

 • Skuldertendinitter
  • Supraspinatus - abduksjon
  • Infraspinatus - utadrotasjon
  • Subscapularis - innadrotasjon
 • "Rotator cuff" er samlebetegnelse på de 3 ovenstående sener
 • Begrepet "Impingement syndrom" henspeiler på at det hos mange pasienter er eller har blitt for trange forhold mellom tuberculum major og undersiden av acromiom uten å differensiere hvilke sener eller bursa som er mest rammet av en eventuell inflammasjon
 • Acromioclaviculærleddet, artrose

Skademekanisme

 • Det foreligger bevis at belastningsskade kan oppstå ved repetitivt eller statisk arbeid med armen for langt ut fra kroppen. Det er antydet at en vinkel mer enn 600 mellom arm og kropp (utover og eller framover) i denne sammenhengen er mye
 • Det er vist at dersom arbeid med armen ut fra kroppen er tilstede mer enn 10% av arbeidssyklustiden øker forekomsten av belastningssykdommer i skulder/arm
 • Ut fra vektarmprinsippet jobber musklene under "mechanical disadvantage" spesielt i ved abduksjon i skulder. En bieffekt av dette vil sannynligvis være en sirkulasjonsreduksjon i det vevet som jobber statisk
 • I abduksjon og elevasjon komprimeres bløtdelstrukturene mellom tuberculum major og undersiden av acromiom. Det kan tenkes at den mekaniske irritasjonen og eller redusert sirkulasjon fremmer en inflammatorisk prosess. Se forøvrig dokumentet som omhandler ergonomi generelt

Forebygging

Risikovurdering

 • Arbeidstilsynet har laget vurderingsmodeller for ulike typer arbeid som godt kan brukes av bedriften selv til evaulering av eksisterende arbeidsplasser. Modellene er inndelt i sittende arbeid, stående arbeid, arbeid knestående eller på huk, og for liggende arbeid. Se mer på Arbeidstilsynets temaside om uheldige arbeidsstillinger.

Kilder


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.