Arbeid under knehøyde

Kjerneopplysninger

  • Huksitting, knestående, knelende, liggende

Forekomst

  • Fliselegger, rørlegger, maler, murer, bilmekaniker, takdekker, ulike montører, elektriker

Helseeffekter

Aktuelle diagnoser

  • En rekke lidelser i kneet er funnet hyppigere blant yrkesgrupper som tilbringer en større andel av arbeidsdagen enten på knærne eller huksittende1

Skademekanisme

  • Man forestiller seg at det er det direkte trykket mot underlaget eller det momentet som oppstår i kneleddet under stor grad av fleksjon som er årsak til de slitasjerelaterte plagene som oppstår i kneleddet

Forebygging

Kartlegging

  • Du kan finne tips og råd hos Arbeidstilsynet om tungt arbeid og ensformig arbeid

Risikovurdering

  • I forskriften anbefales at arbeidstid i huksittende, knelende eller knestående stillinger bør forekomme sjelden og være kortvarig. Dette har blitt tolket til ikke å overskride 30 minutter om gangen og ikke mer enn halve arbeidsdager

Tiltak

  • Dersom man ved alternativ oppgaveløsning, planlegging av arbeidsdagen eller arbeidsrotasjon ikke klarer å unngå nevnte stillinger innenfor de mengder man snakker om i forskriften, vil en oppnå noe avlastning ved gode kneputer

Kilder

Referanser

  1. Jensen L K, Eenberg W. Occupation as a risk factor for knee disorders. Scand J Work Environ Health 1996; 22 (3): 165-175.

Fagmedarbeidere

  • Knut Jørgen Arntzen, bedriftslege, dr. med.

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.