Kvantifisering av livsdose tobakk

Hensikt og omfang

 • Tobakksrøyking er ofte en risikofaktor som samvarierer med arbeidsrelaterte risikofaktorer
 • Ved utredning av pasienter ved de arbeidsmedisinske sykehusavdelinger vil mengdeberegning av tobakk bli gjort på mange av de pasienter som har røkt eller røyker
 • Hensikten med kvantifiseringen er
  • Beregning av tobakkens betydning for utvikling av sykdom
  • Vurderingen av behovet for røykeslutt
  • Senere bruk i forskningsøyemed
  • Hensikten med denne veiledningen er å bidra til en mer ensartet måte å beregne livsdose tobakk

Vurderinger/konklusjoner

 • Livsdose tobakk Kan beregnes i antall "pakkeår" (pack years) hvor en 20-pakning med sigaretter om dagen i 1 år tilsvarer 1 pakkeår
 • Her er link til en pakkeårkalkulator som kan brukes

Vedlegg

 • Vedlegg 1: Skjema for beregning av livsdose tobakk

Kilder

 • “Pack year” smoking histories: what about patients who use loose tobacco?

Relevante lover og forskrifter

 • Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven).

Fagmedarbeidere

 • Norsk Arbeidsmedisinsk Forening - Kvalitetsutvalget for Arbeidsmedisinske Veiledninger
 • Thomas R. Thomassen, bedriftslege
 • Arve Lie, overlege STAMI

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.