Introduksjon

  • Kvalitetsutvalget i NAMF var opprinnelig ansvarlig for prosjektet
  • Utvalget skulle vurdere hvilke områder i arbeidsmedisinen som egnet seg for standardiserte prosedyrer
  • Fra DNLF og fra styret i NAMF ble utvalget bedt om å arbeide med utvikling av "fagstandarder".
  • Vi har valgt å gjøre dette i form av Arbeidsmedisinske veiledninger
  • Forfatterne er arbeidsmedisinske kolleger med teoretisk kunnskap og praktisk erfaring fra det forholdet som omtales. Innholdet er gått gjennom av Kvalitetsutvalget
  • Veiledningene er ment som et hjelpemiddel for arbeidsmedisinere i den praktiske hverdag, og som et godt utgangspunkt når den enkelte skal utarbeide prosedyrer for sin egen virksomhet. Dersom man finner det hensiktsmessig, kan veiledningene brukes uendret.
  • Fra 2010 er STAMI blitt involvert av NAMF i arbeidet med å videreutvikle og revidere veiledningene.
  • Fra 2011 er også Oslo Universitetssykehus ved Avdeling for Miljø og Yrkesmedisin blitt trukket inn i dette arbeidet.

Oslo, 28. Februar 2011

E-postadresser:

Arve Lie, overlege/rådgiver: arve.lie@stami.no

Karl Færden, overlege: Karl.Faerden@oslo-universitetssykehus.no

Kilder

Datoer

  • Sist endret: 16.03.2011